Privacy

MarktKraker.nl hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en gaat om die reden zorgvuldig om met eventueel door u verstrekte persoonlijke gegevens. MarktKraker.nl zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, of derden toestemming verlenen uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Het gebruik van de website
U kunt de website van MarktKraker.nl vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over ons bedrijf, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u contact opneemt per e-mail of door middel van het invullen van een aanvraag- of contactformulier is het noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens
Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal MarktKraker.nl deze informatie behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.